Praktische info

Wanneer je besluit je bij mij aan te melden, zijn enkele zaken van belang. Allereerst, ik ben GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd, lid NIP, LVVP); Generalistische Basis-GGZ.

Openingstijden: 
Dinsdag ,woensdagmiddag /avond, donderdag en vrijdag . 

Vergoeding

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig met daarop een vermoeden van een DSM V stoornis. Dat kan bijvoorbeeld zijn depressie of angst (geen fobie). Schroom niet mij of je huisarts daarover te vragen.

In 2019 heb ik contracten afgesloten met VGZ (IZZ,IZA,Univé,Bewuzt,Zekur , UMC.) en Multizorg (ENO,Holland zorg,ONVZ, ASR, de Amersfoortse,Salland, Zorg en Zekerheid,Zorgdirect, VVaa en PNO zorg); alsmede met Achmea/Zilverenkruis (Interpolis,Avero,FBTO,OZF).

Dat betekent dat de behandeling vergoed wordt en door mij direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hierbij wordt wel jouw eigen risico van 385 euro door de verzekeraar meegerekend. Informeer bij mij of je verzekering.

Wanneer je verzekeraar er niet bij staat krijg je wel een vergoeding (meestal rond de 75 procent). Informeer naar de mogelijkheden.

Verzekeringen : Besured; Promovendum ;, National Academic; Iptiq heb ik geen contract mee.

Wanneer je dit alles niet wilt of niet in aanmerking komt voor deze route, zijn er ook andere mogelijkheden binnen mijn praktijk. In veel gevallen zal dat op eigen kosten zijn (95 euro per sessie).

Wees welkom en neem bij vragen gerust contact op.

Intake
Gemiddeld duurt het ongeveer 4 weken voor een intake kan plaatsvinden. Vervolgafspraken kunnen meestal binnen 14 dagen gepland worden (m.u.v. vakanties).

"wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."

Waarneming bij ziekte of vakantie wordt gedaan door Frank Feijen. Dit staat dan op de voicemail genoemd.

Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut is in te zien op de praktijk.

Voorts is er een klachtenregeling. Mocht er onenigheid zijn of een klacht dan graag bij mij vervoegen. Mochten wij hier samen niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid om beroep aan te tekenen via NIP of LVVP.

De praktijk heeft onlangs een visitatie-certificaat ontvangen van de LVVP.


Durf te laten zien wie je bent!

Neem de eerste stap, neem vrijblijvend contact met mij op.

© Design, CMS Rupz, marketing met zorg | Beheerder.